Контакт

Стапете Во Контакт

BAGI COMMUNICATIONS

bagi communications

Агенција за менаџмент на настани која работи во Македонија, балканскиот регион и во светот. Целосна услуга за управување со настани, вклучувајќи планирање на настани; настан ПР и маркетинг; организација на настан; бандажни системи, изнајмување светлина и звук. Други агенциски услуги вклучуваат: уметнички менаџмент; уметничка резервација; културен менаџмент. Нашето 27-годишно искуство во управување со настани е сублимирано во нашиот општ слоган: Ние создаваме настани за кои луѓето зборуваат.

+389 75 328 989
mande@bagicommunications.com.mk
www.bagicommunications.com